Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

3,20 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady  segregowane,

6,40 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady  nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

15,45 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

30,90 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

85,50 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

113,30 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

490,30 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

535,60 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

638,60 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

27,80 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

54,60 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

148,30 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

196,80 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

795,20 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

858,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.022,80 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Urząd Miejski we Władysławowie

73 8348 0003 0000 0000 3737 0003

w tytule przelewu wpisać koniecznie osobę bądź firmę wpisaną w deklaracjęHARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WŁADYSŁAWOWO:

harmonogram 2018 Sektor I
harmonogram 2018 Sektor II

Na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo odpady komunalne odbierane są przez:

Abruko Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo 


Odpady ulegające biodegradacji odbierane są przez:

Usługi Transportowe Robert Lewicki 
ul. Trzy Gracki 8
84-107 Starzyno


Zobacz także:

UCHWAŁY
DRUKI DEKLARACJI
METODA USTALANIA OPŁATY
INFORMACJE PRAWNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWOWO W LATACH 2013-2014

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.