Oficjalne Logo Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

BUDŻET OBYWATELSKI 2018


Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 350 tys. złotych z czego kwota przeznaczona na realizację zadań miejskich to 200 tys. zł, a na realizację zadań wiejskich 150 tys. złotych. Koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

- Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zasady przeprowadzenia BO / Formularz zgłaszania projektów

- Pomocnik kosztorysowy

- Najczęściej zadawane pytania


Na stronie bip.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski - III edycja 2018 znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat budżetu, przykładowych kosztorysów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Wystartowała III edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo (konsultacje: 25/01-08/02)


Wzorem lat ubiegłych procedowanie nad kolejną edycją BO rozpoczynamy od konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. 

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach, przede wszystkim ze względu na zmiany, jakie proponujemy do dotychczasowej procedury m.in. obniżenie wieku osoby uprawnionej do lat 15., głosowanie w formie tradycyjnej (papierowej) tylko w punktach do tego wyznaczonych, czy też wybór przez głosującego tylko jednego zadania.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:

od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r.

w formie:

przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.wladyslawowo.pl, ścieżka dostępu menu – Gmina Władysławowo – Budżet Obywatelski,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie www.wladyslawowo.pl,

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie (parter budynku) w godzinach pracy urzędu.


Propozycje, uwagi i opinie można przekazywać:

- drogą elektroniczną na adres: bo@wladysławowo.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.


Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 25 stycznia 2018 r. bądź po dniu 8 lutego 2018 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą uwzględniane.

Więcej informacji, w tym projekt uchwałyformularz konsultacyjnyobwieszczenie oraz zarządzenie ws. konsultacji społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.