Oficjalne Logo Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, 10 lipca poznaliśmy ostateczną listę projektów, zatwierdzonych do głosowania w ramach III edycji BO. W wyniku weryfikacji, a także złożonych do rozstrzygnięcia protestów, zakwalifikowano łącznie 16 zadań (9 miejskich i 7 wiejskich). 

Przypomnijmy, na budżet obywatelski Gminy Władysławowo przeznaczono środki finansowe w wysokości: 350.000,00 zł, z podziałem: na projekty miejskie (w granicach administracyjnych Miasta Władysławowa) 200.000,00 zł oraz projekty wiejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego (poza granicami Władysławowa) 150.000,00 zł. Głosowanie odbędzie się w dniach 10-24 września 2018 roku.

Lista zadań zatwierdzonych pod głosowanie w III edycji BO Gminy Władysławowo:

Lp.

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

 Robert Radtke

wiejski

Szczęśliwy mieszkaniec

 

Projekt polega na zakupie i montaż witacza w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze stacją napraw rowerów w Ostrowie

40.104,81 zł

 

2.

Kamila Janowicz

miejski

Przebudowa części drogi gminnej ulicy Sucharskiego na odcinku od ulicy Wyzwolenia do Steyera

Projekt polega na wykonaniu utwardzonych zatoczek postojowych na ok. 13 miejsc parkingowych w istniejącym pasie zieleni, między drogą a chodnikiem oraz ustawienie znaku drogowego B-35 zakaz postoju.

 

96.180,00 zł

 

 

3.

Klaudia Glapińska

miejski

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej.

Projekt polega na zamontowaniu ogólnodostępnych, samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów po 2 szt. 
na każdym Osiedlu , łącznie 10 lokalizacji.

80.269,80 zł

 

 

 

4.

Brunon Grabowski

miejski

Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic.

Projekt polega na powołaniu Zespołu Przewodników, zajmujących się oprowadzaniem turystów po  interesujących miejscach miasta z uwzględnieniem tradycji życia na Kaszubach, obrzędów rybackich, podkreślenia elementów patriotycznych związanych z przybyciem Armii Gen. J. Hallera.

3.600,00 zł

 

 

 

 

5.

Natalia Lipecka - Styn

wiejski

Bezobsługowy Park Linowy

Projekt polega na budowie parku linowego, wytyczenie ścieżek 
i alejek, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. Park linowy, który nie potrzebuje dodatkowej obsługi, ponieważ jego elementy zawieszone są ok 30-50 cm nad ziemią.

 

50.038,80 zł

 

 

 

 

6.

Andrzej Batorski

wiejski

Sprytne ławki w Jastrzębiej Górze

Projekt polega na instalacji „sprytnych ławek” solarnych 
z dostępem do internetu, możliwością ładowania telefonów, będą wyposażona w porty USB oraz stojaki dla rowerów. Miejsca realizacji zadania to Promenada Światowida, Obrońców Westerplatte i zejście na plaże nr 23 (Droga Rybacka róg Rozewskiej)

 

65.595,00 zł

 

 

 

 

 

7.

Piotr Dettlaff

miejski

Zdrowie w ruchu

Projekt polega na doposażeniu placu zabaw usytuowanego na działkach gminnych przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie o 11 urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) oraz elementy małej architektury

 

49.000,00 zł

 

 

 

8.

Piotr Dettlaff

miejski

Skwer Rybaka

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie na postumencie rzeźby odlanej w brązie przedstawiającą postać rybaka.

99.000,00 zł

 

 

 

9.

Jerzy Gojke

miejski

Treningowe boisko piłkarskie

Projekt zakłada wykonanie treningowego boiska piłkarskiego w wymiarach 60 x 100 m, na terenie działek gminnych położonych przy ul. Żwirowa, Osiedle Żwirowa

99.960,00 zł

 

 

10.

Małgorzata Michalska - Szczepankowska

miejski

Utwardzenie drogi gminnej płytami yomb na odcinku ul. Siedleckiego i 1000-Lecia P.P.

Projekt zakłada wykonanie utwardzenia drogi gminnej płytami yomb na odcinku ul. Siedleckiego i 1000-Lecia P.P., Osiedle Śródmieście

48.473,38 zł

 

 

11.

Robert Radtke

wiejski

Lokalny Patriota

Projekt zakłada montaż uchwytów flagowych na słupach oświetleniowych przy ul. Plażowej w Ostrowie oraz zakup drzewców i flag.

2.998,56 zł

 

 

12.

Robert Radtke

wiejski

Bezpieczne serce w Ostrowie – Instalacja zewnętrznego defibrylatora na terenie miejscowości

Projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora, który zostanie umieszczony na budynku dawnej szkoły (dziś kaplica) w centrum miejscowości.

6.000,00 zł

 

 

 

13.

Grzegorz Orbik

miejski

Spowolnienie ruchu drogowego 
na ul. 1000-Lecia P.P. w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy

Projekt zakłada wykonanie drogowego spowalniacza ruchu samochodów w pasie ul. 1000-Lecia P.P. na wysokości bloku nr 4 oraz wytyczenie obszaru z zakazem parkowania przy wjeździe na wewnętrzny parking Spółdzielni Mieszkaniowej

15.000,00 zł

 

 

14.

Mikołaj Marzejon

wiejski

Centrum rekreacji w Chłapowie

Projekt zakłada wytyczenie dróg dla rowerów z elementami ścieżki zdrowia. Wytyczone ścieżki w części pokryte kruszywem wyposażone będą w utrudnione odcinki do pokonania przez rowery. W sąsiedztwie znajdować się będą elementy siłowni zewnętrznej oraz przystanek ze stołem i miejscami do siedzenia.

100.000,00 zł

 

 

 

 

15.

Mariusz Głowienka

miejski

Monitoring skweru przy 
ul. Jachtowej

Projekt zakłada objęcie monitoringiem kamery wysokiej rozdzielczości Skweru przy ul. Jachtowej.

 

23.720,00 zł

 

 

16.

Robert Radtke

wiejski

Bezpieczny mieszkaniec

 

Projekt zakłada zakup 14 stojaków bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Karwi i Jastrzębiej Górze (po 7 szt. dla każdej OSP)

28.548,00 zł

 

 

Więcej informacji nt. III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Lista zadań zgłoszonych do III edycji BO

Na budżet obywatelski Gminy Władysławowo przeznaczono środki finansowe, w wysokości: 350.000,00 zł, z podziałem: 

- na projekty miejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru miejskiego, w granicach administracyjnych Miasta Władysławowa. Na realizację tych projektów przeznacza się kwotę 200.000,00 zł;
- na projekty wiejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego, poza granicami administracyjnymi Miasta Władysławowa. Na realizację tych projektów przeznacza się kwotę 150.000,00 zł;

 

Koszt zgłoszonych propozycji zadań do III edycji budżetu obywatelskiego Gminy Władysławowo to: 

- projekty miejskie: 544.271,18 zł
- projekty wiejskie: 476.539,12 zł
 

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

03.04.2018r.

 Robert Radtke

wiejski

Szczęśliwy mieszkaniec projekt polega na poprawie bezpieczeństwa i estetyki w miejscowościach Tupadły, Jastrzębia Góra, Ostrowo i Karwia

Projekt polega na dokonaniu zakupu 16 kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych (bojowych) dla OSP w Karwi 
i Jastrzębiej Górze, oraz wykonania witacza w Tupadłach a także wykonanie stojaków rowerowych wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów w Ostrowie.

99.799,76 zł

2.

13.04.2018r.

Kamila Janowicz

miejski

Przebudowa części drogi gminnej ulicy Sucharskiego na odcinku od ulicy Wyzwolenia do Steyera

Projekt polega na wykonaniu utwardzonych zatoczek postojowych na ok. 13 miejsc parkingowych w istniejącym pasie zieleni, między drogą a chodnikiem oraz ustawienie znaku drogowego B-35 zakaz postoju.

81.180,00 zł

3.

17.04.2018r.

Klaudia Glapińska

miejski

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej.

Projekt polega na zamontowaniu ogólnodostępnych, samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów po 2 szt. 
na każdym Osiedlu , łącznie 10 lokalizacji.

80.269,80 zł

4.

17.04.2018r.

Brunon Grabowski

miejski

Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic.

Projekt polega na powołaniu Zespołu Przewodników, zajmujących się oprowadzaniem turystów po  interesujących miejscach miasta z uwzględnieniem tradycji życia na Kaszubach, obrzędów rybackich, podkreślenia elementów patriotycznych związanych z przybyciem Armii Gen. J. Hallera.

3.600,00 zł

5.

20.04.2018r.

Natalia Lipecka - Styn

wiejski

Bezobsługowy Park Linowy

Projekt polega na budowie parku linowego, wytyczenie ścieżek 
i alejek, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. Park linowy, który nie potrzebuje dodatkowej obsługi, ponieważ jego elementy zawieszone są ok 30-50 cm nad ziemią.

50.038,80 zł

6.

25.04.2018r.

Tomasz Otrompka

wiejski

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Chłapowie

Projekt polega na budowie boiska sportowego – wielofunkcyjnego o wymiarach 20m x 13m z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w 2 bramki do piłki nożnej oraz 2 kosze do koszykówki.

100.000,00 zł

7.

27.04.2018r.

Andrzej Batorski

wiejski

Sprytne ławki w Jastrzębiej Górze

Projekt polega na instalacji „sprytnych ławek” solarnych 
z dostępem do internetu, możliwością ładowania telefonów, będą wyposażona w porty USB oraz stojaki dla rowerów. Miejsca realizacji zadania to Promenada Światowida, Obrońców Westerplatte i zejście na plaże nr 23 (Droga Rybacka róg Rozewskiej)

65.595,00 zł

8.

27.04.2018r.

Piotr Dettlaff

miejski

Zdrowie w ruchu

Projekt polega na doposażeniu placu zabaw usytuowanego na działkach gminnych przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie o 11 urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) oraz elementy małej architektury

49.000,00 zł

9.

27.04.2018r.

Piotr Dettlaff

miejski

Bezpieczny pieszy

Projekt zakłada zamontowanie radarowych wyświetlaczy prędkości w ilości 4 szt., na ulicach: Gdańska – 1 szt., Starowiejska – 1 szt., Żeromskiego – 2 szt.

56.068,00 zł

10.

27.04.2018r.

Piotr Dettlaff

miejski

Skwer Rybaka

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie na postumencie rzeźby odlanej w brązie przedstawiającą postać rybaka.

99.000,00 zł

11.

30.04.2018r.

Jerzy Gojke

miejski

Treningowe boisko piłkarskie

Projekt zakłada wykonanie treningowego boiska piłkarskiego w wymiarach 60 x 100 m, na terenie działek gminnych położonych przy ul. Żwirowa, Osiedle Żwirowa

99.960,00 zł

12.

30.04.2018r.

Małgorzata Michalska - Szczepankowska

miejski

Utwardzenie drogi gminnej płytami yomb na odcinku ul. Siedleckiego i 1000-Lecia P.P.

Projekt zakłada wykonanie utwardzenia drogi gminnej płytami yomb na odcinku ul. Siedleciego i 1000-Lecia P.P., Osiedle Śródmieście

48.473,38 zł

13.

30.04.2018r.

Robert Radtke

wiejski

Lokalny Patriota

Projekt zakłada montaż uchwytów flagowych na słupach oświetleniowych przy ul. Plażowej w Ostrowie oraz zakup drzewców i flag.

2.998,56 zł

14.

30.04.2018r.

Robert Radtke

wiejski

Bezpieczne serce w Ostrowie – Instalacja zewnętrznego defibrylatora na terenie miejscowości

Projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora, który zostanie umieszczony na budynku dawnej szkoły (dziś kaplica) w centrum miejscowości.

6.000,00 zł

15.

30.04.2018r.

Marcin Budzisz

wiejski

Zakup i montaż koszy na śmieci, wzdłuż przejścia na plażę w Chałupach

Projekt zakłada wymianę istniejących koszy na śmieci w ilości 21 szt., ustawionych wzdłuż przejścia na plażę w obrębie WCH-2 na wysokości miejscowości Chałupy

64.037,00 zł

16.

30.04.2018r.

Grzegorz Orbik

miejski

Spowolnienie ruchu drogowego 
na ul. 1000-Lecia P.P. w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy

Projekt zakłada wykonanie drogowego spowalniacza ruchu samochodów w pasie ul. 1000-Lecia P.P. na wysokości bloku nr 4 oraz wytyczenie obszaru z zakazem parkowania przy wjeździe na wewnętrzny parking Spółdzielni Mieszkaniowej

3.000,00 zł

17.

30.04.2018r.

Mikołaj Marzejon

wiejski

Centrum rekreacji w Chłapowie

Projekt zakłada wytyczenie dróg dla rowerów z elementami ścieżki zdrowia. Wytyczone ścieżki w części pokryte kruszywem wyposażone będą w utrudnione odcinki do pokonania przez rowery. W sąsiedztwie znajdować się będą elementy siłowni zewnętrznej oraz przystanek ze stołem i miejscami do siedzenia.

88.070,00 zł

18.

30.04.2018r.

Mariusz Głowienka

miejski

Monitoring skweru przy 
ul. Jachtowej

Projekt zakłada objęcie monitoringiem kamery wysokiej rozdzielczości Skweru przy ul. Jachtowej.

23.720,00 zł

 


Więcej informacji nt. III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 350 tys. złotych z czego kwota przeznaczona na realizację zadań miejskich to 200 tys. zł, a na realizację zadań wiejskich 150 tys. złotych. Koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

- Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zasady przeprowadzenia BO / Formularz zgłaszania projektów

- Pomocnik kosztorysowy

- Najczęściej zadawane pytania

III edycja BO plakat 2

Dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu BO?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego osiedla, ale i całego miasta, czy gminy.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane propozycje projektów, np. takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
- działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
- wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Należy pamiętać, że zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Propozycje projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad BO ukończy 15. rok życia oraz organizacja pozarządowa, którzy zbiorą podpisy co najmniej 15 osób.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz lista osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie bip.wladysłaowo.pl oraz www.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w formie pisemnej przesyła się pocztą na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, osobiście składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub wysyła się skan dokumentu na adres: bo@wladyslawowo.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć listę z czytelnymi podpisami osób popierających zgłaszany projekt.

Jakie kryteria musi spełnić proponowany projekt?
- zgodność z prawem, w szczególności ze Strategią Rozwoju Gminy, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki ma odniesienie do proponowanego zadania;
- miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej – musi to być teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania;
- koszt projektu nie może przekraczać 100 tys. zł; 
- projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
- możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Jak wypełnić wniosek?
Tytuł projektu: Tytuł projektu powinien być krótki, ale treściwy. Łatwiej będzie go wówczas zapamiętać i promować.
Szacunkowy koszt: Jeśli oszacowanie kosztów projektu sprawiają trudności, skontaktujcie się z UM. Pomożemy Wam! Należy pamiętać, że łatwo jest pominąć, jakiś niezbędny do realizacji projektu element, np. specjalna powierzchnia pod urządzenia do fitnessu w plenerze. Nie warto wpisywać w projekcie 100 000 zł (maksymalna kwota za którą może być zrealizowany projekt), ponieważ będzie trzeba ją później uszczegółowić.
Dostępność: Nie zapomnijcie wspomnieć o dostępności projektu. Celem Budżetu Obywatelskiego jest realizowanie takich pomysłów mieszkańców, które pozwalają jak największej grupie mieszkańców brać udział w przedsięwzięciach projektowych. Pamiętajmy, że są wśród nas kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby młode, seniorzy, osoby bezrobotne, ludzie z niepełnosprawnościami itd.

Gdzie szukać pomocy? 
Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Referat Organizacyjno – Prawny, Wioleta Kowalska – Lewicka tel. 58 674-54-35, bo@wladysławowo.pl

III edycja BO plakat 1

Na stronie bip.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski - III edycja 2018 znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat budżetu, przykładowych kosztorysów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Wystartowała III edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo (konsultacje: 25/01-08/02)


Wzorem lat ubiegłych procedowanie nad kolejną edycją BO rozpoczynamy od konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. 

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach, przede wszystkim ze względu na zmiany, jakie proponujemy do dotychczasowej procedury m.in. obniżenie wieku osoby uprawnionej do lat 15., głosowanie w formie tradycyjnej (papierowej) tylko w punktach do tego wyznaczonych, czy też wybór przez głosującego tylko jednego zadania.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:

od dnia 25 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r.

w formie:

przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym bip.wladyslawowo.pl, ścieżka dostępu menu – Gmina Władysławowo – Budżet Obywatelski,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie www.wladyslawowo.pl,

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie (parter budynku) w godzinach pracy urzędu.


Propozycje, uwagi i opinie można przekazywać:

- drogą elektroniczną na adres: bo@wladysławowo.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.


Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 25 stycznia 2018 r. bądź po dniu 8 lutego 2018 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą uwzględniane.

Więcej informacji, w tym projekt uchwałyformularz konsultacyjnyobwieszczenie oraz zarządzenie ws. konsultacji społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.