PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Władysławowo, ul. Gdańska 78, tel. (58) 674-01-85

RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH W PSZOK:

 • szkło,
 • makulatura,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • trawa, gałęzie, liście,
 • popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady tekstylne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach),
 • zużyte opony (w ilości do 4szt./rocznie/nieruchomość),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 0,5 m3/rok/lokal mieszkalny),
 • czysty styropian opakowaniowy – biały,
 • szkło płaskie.


GODZINY OTWARCIA:

grudzień – marzec:
- poniedziałek, w godz. 07:00 – 15:00
- wtorek, w godz. 07:00 – 16:00
- środa, w godz. 07:00 – 16:00
- czwartek, w godz. 07:00 – 16:00
- piątek, w godz. 07:00 – 16:00
- sobota, w godz. 09:00 – 13:00

kwiecień – listopad:
- poniedziałek, w godz. 07:00 – 15:00
- wtorek, w godz. 07:00 – 16:00
- środa, w godz. 07:00 – 18:00
- czwartek, w godz. 07:00 – 16:00
- piątek, w godz. 07:00 – 16:00
- sobota, w godz. 09:00 – 13:00

Władysławowo

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.