W Urzędzie Miejskim we Władysławowie funkcjonują następujące Referaty:

  • Referat Organizacyjno-Prawny ROP
  • Referat Finansowo-Budżetowy RFB
  • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej RIGK
  • Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami RŚiGO
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej RGNiGP
  • Straż Miejska SM
  • Urząd Stanu Cywilnego USC

oraz Zespoły poza Referatami, składające się co najmniej z 2 pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, realizujacych te same kategorie spraw: 

  • ds. zamówień publicznych ZZP
  • ds. bezpieczeństwa ludnosci, wojskowych i obronnych ZBL,
  • ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych ZFZ

Władysławowo

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.