Burmistrz Władysławowa Roman Kużel


Burmistrz Władysławowa:
Roman Kużel

Z-ca Burmistrza: Kamil Pach

Burmistrzowie przyjmują interesantów w czwartki w godz. 12:00-17:00, w Sekretariacie (pokój nr 220, II piętro), po uprzednim, telefonicznym, umówieniu się pod nr. tel.: 58 674-54-20.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.