Rada Miejska Władysławowa 2018-2023

Przewodniczący Rady: Adam Białas

Przyjmowanie interesantów odbywa się w trzeci i czwarty czwartek miesiąca w godz. 13:00-15:00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu się pod nr tel.: 58 674-54-33.

Wiceprzewodnicząca Rady: Dorota Jeka
Wiceprzewodnicząca Rady: Anna Kollek

Ponadto w skład Rady Miejskiej Władysławowa wchodzą:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Mariusz Labudda
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: Tadeusz Budzisz
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Porządku Publicznego: Mariusz Głowienka
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej: Bogdan Łagocki
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych: Anna Kollek
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Szymon Redlin

Piotr Dettlaff
Antoni Glembin
Damian Glembin
Tomasz Hapaniuk
Kamila Janowicz
Dariusz Marzejon
Grzegorz Zamek-Gliszczyński

Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.  

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.