Rada Miejska Władysławowa

Przewodniczący Rady: Stefan Klein

Przyjmowanie interesantów odbywa się w środy w godz. 13:00-15:00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu się pod nr tel.: 58 674-54-33.

Wiceprzewodniczący Rady: Lech Kranc
Wiceprzewodniczący Rady: Bogdan Łagocki

Ponadto w skład Rady Miejskiej Władysławowa wchodzą:
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych: Anna Kollek
Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Porządku Publicznego: Wioletta Patok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Zygmunt Orzeł
Jolanta Cisowska
Dorota Jeka
Tadeusz Budzisz
Antoni Glembin
Mariusz Głowienka
Szymon Guz
Michał Kamiński
Grzegorz Matuszczyk
Piotr Weiher

Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.  

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.