Turyści na plaży we Władysławowie

Organizatorem kąpielisk strzeżonych na terenie Gminy Władysławowo w 2016 roku, wzorem lat ubiegłych, zgodnie z zawartym porozumieniem jest firma ABRUKO Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie i prowadzenie 15 kąpielisk strzeżonych, przystosowanych do sezonowego wykorzystania o szerokości 100 m i łącznej długości 1500 m, zatwierdzanych uchwałą Rady Miejskiej we Władysławowie nr XXIII/269/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Lp.

Nazwa kąpieliska

 

Lokalizacja kąpieliska

 

Oznaczenie

numer wejścia na plażę

1

CHA

Chałupy przy ul. Bosmańskiej

22

2

W-V

Władysławowo przy ul. Starowiejskiej

3 (odcinek Władysławowo – Półwysep Helski)

3

W-I

Władysławowo przy ul. Hryniewieckiego

4

4

W-II

Władysławowo przy ul. Hryniewieckiego

6

5

W-III

Władysławowo przy ul. Brzozowej

9

6

W-IV

Władysławowo przy Al. Żeromskiego

10

7

CHŁ-I

Chłapowo przy
Al. Żeromskiego

12

8

CHŁ-II

Chłapowo przy
Al. Żeromskiego

13

9

JG-I

Jastrzębia Góra przy ul. Rozewskiej

22

10

JG-II

Jastrzębia Góra przy ul. Rozewskiej

23

11

JG-III

Jastrzębia Góra przy ul. Bałtyckiej

25

12

K-I

Karwia przy ul. Wojska Polskiego

43

13

K-II

Karwia przy ul. Wojska Polskiego

45

14

O

Ostrowo przy drodze wojewódzkiej 215

35

15

O – K

Ostrowo Kolonia przy drodze wojewódzkiej 215

32

Wszystkie kąpieliska będą czynne od 01.07. – 31.08 w godz. 9.00 – 17.00.

ABRUKO do organizacji kąpielisk korzystać będzie ze sprawnego sprzętu ratowniczego, zabezpieczy na zapleczu kąpielisk pomieszczenia na sprzęt ratunkowy, pomocniczy oraz osobisty ratowników oraz niezbędny sprzęt medyczny pierwszej pomocy oraz odpowiednio przeszkolony personel (ratownicy). 

Od Chałup do Chłapowa odcinek będzie patrolować łódź motorowa, natomiast odcinek od J. Góry do Karwi – skuter wodny.

Dodatkowo w okresie od 25.06.2016 do 30.06.2016 zorganizowane zostaną dwa miejsca zwyczajowo przyjęte do kąpieli – Władysławowo wejście nr 9 i wejście nr 3 oraz w terminie od 01.09.2016 do 15.09.2016 jedno miejsce zwyczajowo przyjęte do kąpieli – Władysławowo wejście nr 9. W wymienionych okresach pełnione będą patrole z wykorzystaniem skutera lub łodzi motorowodnej na odcinku Władysławowo Port – Chłapowo oraz Władysławowo Port – Chałupy. 


Wprowadzanie psów na plażę

Na terenie Gminy Władysławowo nie ma zakazu wprowadzania psów na plażę.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo, do obowiązków właścicieli psów należy:

1. Sprawowanie właściwej opieki nad nimi, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli psy nie są należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,

2. Wyprowadzanie ich poza teren własnej posesji na smyczy lub w kagańcu, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające otoczeniu, na smyczy i w kagańcu,

3. Usuwanie zanieczyszczeń przez nich pozostawionych na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.

4. Zapewnienie, aby pobyt psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku nie był uciążliwy, nie zagrażał przebywającym tam osobom oraz nie powodował zanieczyszczenia tych miejsc.

Informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę turystów przebywających na naszym terenie w sezonie letnim sugerujemy, aby właściciele psów wybierali raczej miejsca bardziej ustronne, oddalone od dużych skupisk wczasowiczów.

WAŻNE! Jednocześnie informujemy, że na terenach kąpielisk strzeżonych – zgodnie z regulaminem kąpielisk - obowiązuje zakaz wprowadzania psów.


Władysławowo

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.