Gmina Władysławowo ma nowe logo!

Konkurs spotkał się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, prace przysłało 145 osób z całego kraju, niektórzy po kilka lub kilkanaście propozycji. Ostatecznie zwycięski okazał się projekt autorstwa Sławomira Paradowskiego z Wrocławia.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.