Biofeedback w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie

W Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie otwarto salę do treningu biofeedback. Miejsce to pomoże dzieciom i młodzieży w nauce, skupieniu się nad wykonywanym zadaniem i uspokojeniu własnych emocji poprzez ćwiczenia mózgu. Jest to metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność pracy mózgu w oparciu o bioeletryczny trening fal mózgowych. Metoda ta jest rozwijana w szkołach, ponieważ umożliwia nauczycielowi i uczniom pokazanie współzależności myśli, zachowań i reakcji. Metoda jest skuteczna w leczeniu m.in.: nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, zaburzeń procesu uczenia się (np. dysleksja, dysortografia itp.), zaburzeń koncentracji, pamięci, snu, ataków paniki, stanów poudarowych, choroby tikowej, opóźnień rozwojowych, porażenia mózgowego, autyzmu, migreny, agresji, czy tremy.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.