Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karwi

Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karwi. W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane, związane z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów. Obejmowały one wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz modernizację instalacji grzewczej. Po przeprowadzonych pracach w budynku zlokalizowano dwa oddziały przedszkolne. Dodatkowo jedno z pomieszczeń służyć będzie do wydawania posiłków w formie cateringu wraz ze zmywalnią. Koszt zadania zamknął się kwotą blisko 340 tysięcy złotych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.