Nowy chodnik przy ul. Plażowej w Ostrowie

Nowy chodnik został wybudowany przy ul. Plażowej w Ostrowie. Sama ulica została wyremontowana już w 2015 roku. Chodnik ułatwia przede wszystkim komunikację z plażą, ale też oczywiście poprawia bezpieczeństwo wszystkich pieszych – tak w sezonie, jak też poza nim. Do dokończenia zostało jeszcze kilkadziesiąt metrów pomiędzy mostem, a drogą wojewódzka 215. Docelowo trakt pieszy ma prowadzić do wejście nr 35 na plażę i dalej – nad samą wodę. Remont nawierzchni kosztował 150 tysięcy złotych, a budowa nowego chodnika w tym roku kosztowała ponad 200 tysięcy złotych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.