Sesja Rady Miejskiej Władysławowa - Styczeń 2018

Transmisja wideo LII zwyczajnego posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 stycznia 2018 r. Proponowany porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,23995.html

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.