Nowy samochód dla OSP Władysławowo

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki SCANIA już oficjalnie w zasobach Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie. Auto wyposażone jest w zbiornik wodny o pojemności 5000 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 l. Wraz z autem do OSP trafił też sprzęt burzący, przenośne radiotelefony, akumulatorowy system oświetleniowy, pompa zanurzeniowa, armatura wodna, drabina oraz ubrania do działań w strefie skażeń chemicznych. Łączny koszt wyniósł ponad 1 mln złotych. Gmina Władysławowo przekazała 450.000,00 złotych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - ponad 400 tysięcy złotych, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 150.000,00 złotych. Sumę uzupełniły środki własne OSP Władysławowo - ponad 16 tysięcy złotych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.