Sesja Rady Miejskiej Władysławowa | 28.03.2018

Zapis transmisji wideo z obrad LV zwyczajnego posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Władysławowa. Proponowany porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,24288.html

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.