Przedszkole samorządowe powstanie we Władysławowie

We Władysławowie powstanie pierwsze od wielu lat przedszkole publiczne na 110 miejsc. Burmistrz Roman Kużel podpisał umowę z wicemarszałkiem województwa Wiesławem Byczkowskim na realizację projektu"Zaczynamy od przedszkola! – utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w gminie Władysławowo". Na potrzeby przedszkola zostanie zaadaptowany budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr 3, która zostanie włączona do Zespołu Szkół nr 1. W ramach projektu prowadzone będą też zajęcia z oligofrenopedagogiem, terapie integracji sensorycznej, zajęcia wyrównawcze i edukacyjne oraz zajęcia z języków obcych. Gmina Władysławowo otrzymała na utworzenie przedszkola samorządowego dotację w kwocie pond 2 mln 300 tysięcy złotych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.