Centrum w rękach miasta

Zmiany we Władysławowie - na razie jednak tylko na papierze. Burmistrz Roman Kużel podpisał akt notarialny regulujący teren w centrum Władysławowa przed Urzędem Miejskim. Gmina wymieniła się nieruchomościami o łącznej powierzchni 6 tysięcy metrów kwadratowych z osobą prywatną. Dzięki temu można będzie rozpocząć budowę ciągów komunikacyjnych, a właściciele pozostałych gruntów będą mogli rozpocząć swoje inwestycje.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.