KONKURS na LOGO Gminy Władysławowo! (do 13/01/2017)

Konkurs na logo Gminy Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)

Burmistrz Władysławowa ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Władysławowo. Głównym jego celem jest wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych!

Logo Gminy Władysławowo powinno kojarzyć się z misją gminy, związaną z wykorzystaniem swojego położenia nad Morzem Bałtyckim oraz Zatoką Pucką dla rozwoju turystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie "Logo Władysławowa – Konkurs" wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 14:00 dnia 13 stycznia 2017 roku.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych - osoby fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN brutto.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Gminy Władysławowostronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Wioleta Kowalska-Lewicka z Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie - tel. 58 674-54-21.

Opublikowano: 10 stycznia 2017 10:10

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin konkursu na logo Gminy Władysławowo [2.95 MB]

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na logo Gminy Władysławowo [15.27 KB]

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na logo Gminy Władysławowo (osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej) [12.59 KB]

Oświadczenie [13.95 KB]

Wyświetleń: 13649

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.