Wyniki konkursu na logo Gminy Władysławowo (wideo)

Logo Gminy Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)

Konkurs spotkał się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, prace przysłało 145 osób z całego kraju, niektórzy po kilka lub kilkanaście propozycji. Ostatecznie zwycięski okazał się projekt autorstwa Sławomira Paradowskiego z Wrocławia.

Celem konkursu było uzyskanie oryginalnego projektu logo, który ma stać się oficjalną identyfikacją graficzną gminy i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych. Komisja Konkursowa, w składzie osobowym: Roman Kużel - Burmistrz Władysławowa, Stefan Klein – Przewodniczący Rady Miejskiej, Wioletta Patok – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Porządku Publicznego, Grzegorz Białas – Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Sportu, Michał Budzisz – architekt, Grzegorz Nowak – informatyk, Małgorzata Niemirska – Thiel – Sekretarz Miasta, Wioleta Kowalska – Lewicka – Z-ca Kierownika ROP, stanęła przed nie lada wyzwaniem, którym było wyłonienie projektu logo spośród łącznie 298 prac (uczestnik mógł złożyć więcej propozycji – nie było ilościowego ograniczenia).

Prace oceniano według kryteriów: kreatywności i estetyki, przejrzystości przekazu oraz funkcjonalności pod względem graficznych modyfikacji i umieszczania na materiałach informacyjno-promocyjnych. Po wstępnej selekcji wyłoniono kilkadziesiąt projektów. Następnie, po długich godzinach rozmów, komisji udało się wybrać zwycięski znak graficzny. Autorem najlepszego projektu okazał się Sławomir Paradowski z Wrocławia. Otrzyma on nagrodę główną tj. 5 000 złotych. Zwycięskie logo doceniono za współczesną interpretację motywu fali i litery W oraz profesjonalne rozwinięcie grafiki znaku w system piktogramów. Ponadto, kod kolorystyczny zaproponowany przez autora znakomicie koresponduje z akcentami kolorystycznymi flagi Gminy.

Zwycięzcy gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za włożony trud i przesłane projekty.

Przykłady zastosowania logo na materiałach promocyjnych

Opublikowano: 17 lutego 2017 08:53

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 4927

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.