Dzień Sołtysa 2018 (foto)

Dzień Sołtysa 2018 w Gminie Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)


Z okazji przypadającego na 11 marca 2018 roku w niedzielę "Dnia Sołtysa", dzień później w Urzędzie Miejskim Burmistrz Władysławowa Roman Kużel spotkał się z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli Gminy Władysławowo. Rozmawiano nt. dotychczasowych przedsięwzięć realizowanych na rzecz społeczności lokalnej, a także planowanych działaniach.

Burmistrz wręczył szefom jednostek pomocniczych okolicznościowe upominki i złożył najlepsze życzenia:

Bycie głosem mieszkańców, pomocnym ramieniem w zarządzaniu gminą i po prostu otwartym człowiekiem to wartości nie do przecenienia. Sumienna praca na rzecz społeczności lokalnej jest powodem do dumy.

Z okazji Dnia Sołtysa, składam serdeczne podziękowania za rzetelne sprawowanie odpowiedzialnej funkcji i należyte wykonywanie powierzonych obowiązków szefa jednostki pomocniczej. Życzę wielu sił i motywacji do działania, pełnej satysfakcji oraz licznych sukcesów w zarządzaniu "małą ojczyzną".

Opublikowano: 12 marca 2018 12:35

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 361

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.