Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła w 2017 roku (aktualizacja z dnia 25/01/2017)

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (link otworzy duże zdję


Gmina Władysławowo po raz kolejny przystąpi do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, gdzie istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), którzy planują w 2017 r. przeprowadzenie inwestycji. Kwota dotacji dla danego źródła ciepła wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- 20.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,

d) kolektory słoneczne:
- 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Gmina Władysławowo będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy gminy Władysławowo uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, lecz nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do konkursu mogą być tylko zgłaszane zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. W celu uzyskania niezbędnych informacji na temat potrzeb mieszkańców została załączona ankieta.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ankietą a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 23 grudnia 2016 r.KOMUNIKAT (AKTUALIZACJA z dnia 1 grudnia 2016 r.):

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy o możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotła opalanego ekogroszkiem i zastąpieniu go innym źródłem zasilania np. piecem gazowym informujemy, iż wsłuchując się w Państwa potrzeby doprowadziliśmy do ostatecznych ustaleń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie możliwości finansowania również wymiany pieców opalanych tym paliwem. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety (umieszonej w listopadowym Ratuszu oraz w załączniku niniejszej wiadomości) i dostarczenie jej do pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia końca grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.KOMUNIKAT (AKTUALIZACJA z dnia 25 stycznia 2017 r.):

W związku z umieszczeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku regulaminu konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017), informujemy, iż w roku 2017 nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na kolektory słoneczne. Link do regulaminu konkursu "Czyste powietrze Pomorza" na stronie WFOŚ.

W związku z tym faktem osoby, które zadeklarowały w ankiecie instalacje kolektorów słonecznych, niestety nie będą brane pod uwagę w zakresie uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Opublikowano: 25 stycznia 2017 09:43

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Ankieta dot. dofinansowania na modernizację źródła ciepła [22.73 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 4256

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.