Wyniki II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych (Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; Ochrona zdrowia; Kultura i sztuka)

Logo Gminy Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)

 

Nazwa zadania

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, pikników naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie oświaty”

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

 

„Mały Ratownik – pierwsza pomoc udzielana przez najmłodszych”

3 000 zł

2

Fundacja Integracji Społecznej „Prointegro”

 

 

„Jacy jesteśmy – kim jesteśmy”

3 000 zł

3

Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu

 

„Z architekturą na Ty”

6 000 zł

Ochrony Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo”

4

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”

 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej”

6 000 zł

5

Fundacja Integracji Społecznej „Prointegro”

„Zajęcia terapeutyczne – bezpieczni i szczęśliwi”

4 000 zł

Kultury i sztuki w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festynu, koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realizacja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej”

   6

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

Zagadkowy rajd rowerowy szlakiem zapomnianych miejsc kultu i tradycji kaszubskiej

4 710zł

 

   7

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  nr 3 im. K. Makuszyńskiego  Władysławowie

 

Dzień Dziecka z SP 3

- nie wpisuje się w zadanie

- impreza ma charakter wyłącznie rozrywkowo-integracyjny

- brak elementów edukacyjnych w zakresie kultury i sztuki

 

   8

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2

 

 

Najpiękniejsze bajki, baśnie i wiersze – warsztaty zapoznające z literaturą dziecięcą i młodzieżową poprzez plastykę, muzykę, aktorstwo/teatr oraz zabawę

2 730 zł


Burmistrz Władysławowa

/-/ Roman Kużel

Opublikowano: 24 marca 2017 13:01

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Wyniki II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych [435.81 KB]

Wyświetleń: 562

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.