Zawieź za darmo odpady do PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (link otworzy duże zdjęcie)


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi, mogą przywieźć wskazane przez Gminę odpady komunalne, czyli odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

we Władysławowie

ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, tel. 58 674-01-85

(ABRUKO)


Do PSZOK można przywieźć m.in. następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury
 • opakowania z tworzyw sztucznych (styropian opakowaniowy)
 • opakowania wielomateriałowe
 • zmieszane odpady  opakowaniowe
 • opakowania ze szkła
 • zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie z wyłączeniem opon ciągnikowych, ciężarowych oraz maszyn i urządzeń
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości 0,5 m3/ rocznie 
 • gruz ceglany w ilości 0,5 m3/ rocznie
 • papier i tektura
 • szkło - wyłącznie niezbrojone szyby drzwiowe, okienne itp., z wyłączeniem szyb od pojazdów, zarówno całych jak i rozbitych
 • urządzenia zawierające freony
 • baterie i akumulatory
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • tworzywa sztuczne
 • odpady ulegające biodegradacji w ilości do 250 kg/rok
 • odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg rocznie/nieruchomość lub lokal
 • leki i chemikalia
 • odpady tekstylne
 • odpady niebezpieczne (farby tusze)


Godziny otwarcia PSZOK:
  

 • listopad – marzec:

-        poniedziałek, w godz. 07:00 – 15:00

-        wtorek. w godz. 07:00 – 16:00

-        środa, w godz. 07:00 – 16:00

-        czwartek, w godz. 07:00 – 16:00

-        piątek, w godz. 07:00 – 16:00

-        sobota, w godz. 09:00 – 13:00

 

 • kwiecień – październik: 

-        poniedziałek, w godz. 07:00 – 15:00

-        wtorek, w godz. 07:00 – 16:00

-        środa, w godz. 07:00 – 18:00

-        czwartek, w godz. 07:00 – 16:00

-        piątek, w godz. 07:00 – 16:00

-        sobota, w godz. 09:00 – 13:00

 

Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie zawarte zostały w regulaminie PSZOK, który można pobrać ze strony bip.wladyslawowo.pl w zakładce „gospodarka odpadami” oraz ze strony abruko.pl w zakładce „usługi komunalne”.

Opublikowano: 19 kwietnia 2017 09:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 2463

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.