Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017) – UWAGA

WFOŚiGW logo (link otworzy duże zdjęcie)


W związku z ogłoszonym komunikatem przez WFOŚiGW w Gdańsku zamieszonym poniżej, informujemy, że faktury wystawione za wymianę pieca mogą być datowane dopiero po dacie rozstrzygnięcia konkursu tj. zgodnie z poniższą informacją po 31 sierpnia 2017 roku.

KOMUNIKAT WFOŚiGW w Gdańsku

UWAGA - termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!! 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017), pierwotnie planowany na 23 czerwca 2017 r., został w y d ł u ż o n y! 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia związane jest z dużym zainteresowaniem Konkursem w roku bieżącym. Złożone wnioski konkursowe opiewają na kwotę kilkakrotnie przewyższającą kwoty wnioskowane w edycjach Konkursu przeprowadzanych w latach ubiegłych. Zatem Fundusz musi zabezpieczyć większe środki na ich zrealizowanie, co wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

Aktualnie Fundusz znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, wygasły mandaty członków dotychczasowej Rady Nadzorczej a nowa Rada nie została jeszcze powołana.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Opublikowano: 23 czerwca 2017 14:00

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 874

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.