Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017) - informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - logo (link otworzy duże zdjęci


W związku z otrzymaną korespondencją z WFOŚiGW w Gdańsku, uprzejmie informujemy, że projekt Gminy Władysławowo został zaakceptowany z poziomem dofinansowania 25 % kosztów kwalifikowalnych. Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że faktury dokumentujące poniesione koszty przez wnioskodawców mogą być wystawiane z datą po dniu 5 lipca 2017 roku. 

Opublikowano: 07 lipca 2017 14:07

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 753

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.