Bank Żywności we Władysławowie (foto)

Bank Żywności we Władysławowie (link otworzy duże zdjęcie)


Informujemy Państwa, że przystąpiliśmy do Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem programu jest zapewnienie najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w innych działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Żywność dystrybuowana jest przez Bank Żywności do Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów, nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów nie przekraczających, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie systematycznie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane potrzebującym bezpłatnie. Działaniami towarzyszącymi programu są: warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności.

Więcej informacji: na stronie internetowej OPS we Władysławowie.

Opublikowano: 17 października 2017 15:04

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1213

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.