Konkurs dot. opracowania koncepcji architektonicznej zagosp. terenów gm. Władysławowo (do 2/11)

Chałupy parking (link otworzy duże zdjęcie)


Zapraszamy do udziału w konkursie dot. opracowania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenów gminy Władysławowo:

- Część 1 – zagospodarowanie wejścia na plażę nr 43 w Karwi
- Część 2 – zagospodarowanie wejścia na plażę nr 35 w Ostrowie
- Część 3 – zagospodarowanie terenu dz. nr 40/1, 40/2, 41/2 i 6 w Chałupach, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przy maksymalnym wykorzystaniu funkcji usługowej i parkingowej
- Część 4 – nadanie nowej funkcji użytkowej dla istniejącego budynku w Jastrzębiej Górze
- Część 5 – zagospodarowanie parkingu przy ul. Latarników wraz z koncepcją urządzenia chodnika prowadzącego do zespołu latarni morskich Rozewie

Można zgłosić koncepcje dla wszystkich lub pojedynczo dla każdej części zagospodarowania terenu. Szczegółowe informacje, w tym regulamin i załączniki graficzne, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konkurs organizowany jest w celu uzyskania większej ilości punktów za projekty zadań, na których dofinansowanie Gmina Władysławowo ubiegać się będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opublikowano: 26 października 2017 14:34

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 712

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.