Posiadasz garaż, skorzystaj z niższej stawki podatku od nieruchomości!

Garaż (link otworzy duże zdjęcie)


W dniu 25 października 2017 r. Rada Miejska Władysławowa podjęła uchwałę nr XLVIII/617/ 2017 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo. Rada Miejska Władysławowa określiła stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2018. Podjęto m.in. odrębną stawkę opodatkowania dla garaży, budynków gospodarczych lub ich części typu: obora, chlewnia, stodoła, kurnik, stajnia, szopa  z wyjątkiem nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 5,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Wobec powyższego podatników, którzy posiadają tego typu nieruchomości (w szczególności wolnostojące garaże), prosimy o składanie informacji na podatek od nieruchomości (formularz IN-1 dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie w pokoju nr 215 lub na stronie internetowej bip.wladyslawowo.pl w zakładce: „ Podatki i opłaty”). Złożenie zaktualizowanej informacji na podatek od nieruchomości do końca grudnia 2017 r. pozwoli na sprawne zastosowanie prawidłowej stawki dla wolnostojących garaży na dzień 01-01-2018 r.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość złożenia informacji na podatek od nieruchomości drogą elektroniczną dla osób, które posiadają kwalifikowany certyfikatem podpis elektroniczny lub profil ePUAP. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 58 674 54 25.

Opublikowano: 01 grudnia 2017 10:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 549

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.