Promujemy segregowanie odpadów, promuj i Ty!

Wakacje z Every Can Caunts (link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo, wzorem lat poprzednich, podpisała umowę z Fundacją na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. W ramach współpracy realizowana będzie kampania promocyjno-edukacyjna „Wakacje z Every Can Counts”.

Najważniejsze cele kampanii to edukacja ekologiczna:

- pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych i wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,

- uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych,

- wyrabianie nawyku segregacji odpadów.

Warsztaty w zakresie selektywnej zbiórki odpadów będą realizowane przez letnie miesiące. Prowadzone będą dla grup dzieci i młodzieży, przebywających nad morzem na wakacyjnych koloniach bądź obozach.

Kampania adresowana jest ponadto do turystów i społeczności lokalnej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i mediów.

Najważniejszym odbiorcą działań edukacyjnych są dzieci i młodzież, ponieważ bardzo ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Świadomi młodzi ludzie mogą dobrym przykładem uczyć swoich rodziców prawidłowych zachowań proekologicznych.

Akcja informacyjno-promocyjna realizowana jest poprzez plakaty informacyjne, kartki pocztowe oraz przy współpracy z mediami. Zajęcia są tak przygotowane, aby nie kojarzyły się z lekcjami w szkole, ale jednocześnie spełniały wartość edukacyjną. Dlatego w miarę możliwości prowadzone są na wolnym powietrzu i obok merytorycznej treści angażują uczestników do zabaw sportowych, czy też przygotowywania prac plastycznych. Cel warsztatów jest prosty – zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów. Uczestnicy poznają istotę odzysku surowców wtórnych – jakie surowce wtórne można odzyskiwać, dlaczego, jakie są z tego korzyści. Dodatkowo będą uczyli się jak prawidłowo segregować odpady.

Wakacje z Every Can Counts

Opublikowano: 02 lipca 2018 14:37

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 325

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.