VII międzynarodowy Kongres Smart Metropolia (20-21/09)

VII międzynarodowy Kongres Smart Metropolia (link otworzy duże zdjęcie)


W dniach 20-21 września 2018 r. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje VII międzynarodowy Kongres Smart Metropolia, którego tegoroczne hasło przewodnie to “Metropolie wspólna sprawa”.

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w Polsce, oczekiwaną przez stale powiększające się grono odbiorców. Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej nt. pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski. Jak sugeruje tegoroczne hasło, podczas VII edycji Kongresu Smart Metropolia pragniemy prześledzić dobre przykłady współpracy, które mogłyby być stawiane jako wzór do naśladowania, a także spróbować wyznaczyć kierunki, w jakich w tym zakresie metropolie mogłyby się rozwijać.

Jesteś aktywnym mieszkańcem, pracownikiem naukowym, członkiem organizacji pozarządowej lub politykiem społecznym? – otrzymaj stypendium i zostań jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia! Wyraź swoją opinię, dyskutuj z politykami, przedsiębiorcami w tematyce, którą się interesujesz.

Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych mieszkańców ze środowisk, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

W tym roku po raz pierwszy ruszamy z nowym programem towarzyszącym Kongresowi. Chcemy ufundować stypendia dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej, dotyczącej tematów miejskich, wiejskich oraz metropolitalnych. Zależy nam na budowaniu wspólnoty metropolitalnej, dlatego taka formuła jest szansą zaproszenia do wspólnej dyskusji osób, których dzisiaj nie znamy, a mają potencjał wniesienia ciekawych, kreatywnych tez czy pomysłów. – mówi Michał Glaser dyrektor OMGGS.

Jak zostać stypendystą?

Nabór podań o stypendium rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 20 sierpnia o godzinie 16:00.  Warunkami formalnymi starania się o stypendium jest ukończone 18 lat oraz dostarczenie drogą pocztową lub osobiście prawidłowo wypełnionego formularza (dostępnego na stronie smartmetropolia.pl). Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez komisję do 24 sierpnia. Wybrani stypendyści otrzymają wsparcie finansowe oraz wezmę udział w roli panelistów w wybranym przez siebie zagadnieniu tematycznym, poruszanym podczas tegorocznej edycji.

Smart Metropolia 2018 – to już VII edycja

Tegoroczny Kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata.

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20-21 września w AmberExpo w Gdańsku.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja, która już ruszyła!

Więcej na: smartmetropolia.pl w zakładce STYPENDIA

FB: www.facebook.com/events/213845635981375/

Opublikowano: 08 sierpnia 2018 10:09

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 387

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.