Inne

Bezpłatne badania mammograficzne

05 kwietnia 2017 od: 09:00 do 17:00
Gen. J. Hallera 19, Władysławowo, pucki, pomorskie
Mammobus przy Urzędzie Miejskim we Władysławowie

Zapraszamy Panie na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, finansowanego przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzone przy Urzędzie Miejskim we Władysławowie w Mammobusie, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii, w dniach 28 lutego oraz 5 kwietnia 2017 roku w godz. 9:00-17:00.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50. do 69. roku życia (roczniki 1948-1967).

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 55 lub 58 767 34 77.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.