Inne

Sesja Rady Miejskiej Władysławowa

29 marca 2017 12:00
Gen. J. Hallera 19, Władysławowo, pucki, pomorskie
Urząd Miejski we Władysławowie, sala 103

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446  ze zm.), zwołuje XXXVII sesję Rady Miejskiej Władysławowa. Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19, sala posiedzeń 103.

Proponowany porządek obrad dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.