Spotkania

Zebranie sołeckie dla mieszkańców Ostrowa

14 września 2017 19:00
Łowiecka 18, Ostrowo, Władysławowo, pucki, pomorskie
Ośrodek Wypoczynkowy „Natura Park”

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Ostrowo do udziału w zebraniu wiejskim, którego tematem głównym będzie rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Ostrowo, dn. 14.09.2017 r. o godz. 19:00; Ośrodek Wypoczynkowy „Natura Park” w Ostrowie, ul. Łowiecka 18;

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.