Spotkania

Zebranie sołeckie dla mieszkańców Chałup

25 września 2017 19:00
Kaperska 25, Chałupy, Władysławowo, pucki, pomorskie
Świetlica Stowarzyszenia Mieszkańców „Bliza” w Chałupach

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Chałupy do udziału w zebraniu wiejskim, którego tematem głównym będzie rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Chałupy, dn. 25.09.2017 r. o godz. 19:00; Świetlica Stowarzyszenia Mieszkańców „Bliza” w Chałupach, ul. Kaperska 25.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.