Wykaz obowiązujących aktów prawnych związanych z zagadnieniem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami:

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.

 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ WŁADYSŁAWOWA DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

uchwała metoda i stawka na 2019

uchwała termin i częstotliwość na 2019

uchwała usługi dodatkowe na 2019

uchwała usługi dodatkowe na 2019 załączniki

regulamin utrzymania czystości

szczegółowy sposób

wzór deklaracji

wzór deklaracji załączniki

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.