Odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Miasta Władysławowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, transportowane są do wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji transportowane są do:

Spółki Wodno Ściekowej „Swarzewo”
ul. Władysławowska 84
84-120 Władysławowo – Swarzewo

Pozostałe segregowane odpady komulane oraz zmieszane odpady komunalne transportowane są do:

Zakład Zagospodarowania Odpadów
"CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" Sp. z o.o.
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.