W związku z prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szambo) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Władysławowo o wypełnienie załączonego zgłoszenia oraz dostarczenie go do tut. Urzędu, pok. 312, w godz. 7:30 – 15:30.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) oraz/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości są zobowiązani w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie oraz dowodów zapłaty za te usługi.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.