Podstawowym celem gminnego programu przeprowadzonego w roku 2015 dotyczącego modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem oraz zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem lub źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii była redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Władysławowa, gdzie głównym źródłem utrzymania się mieszkańców od wielu lat była i jest branża turystyczna.

Wspomniany program likwidacji kotłów opalanych węglem  lub koksem finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został ogłoszony w Gminie Władysławowo na początku stycznia 2015. Przez kolejne miesiące od lutego do czerwca mieszkańcy Gminy Władysławowo składali do tut. urzędu stosowne wnioski dot. przystąpienia do wdrażanego programu. Program modernizacyjny formalnie rozpoczął się z początkiem lipca 2015r., w chwili gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie ocenił wniosek złożony przez Gminę Miasta Władysławowo i przyznał gminie kwotę w wysokości 120 330 zł na przeprowadzenie wnioskowanej modernizacji.

Do programu zostało włączonych 37 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Władysławowo leżących w takich miejscowościach jak: Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo czy Tupadły. Całkowity koszt przeprowadzenia programu modernizacyjnego źródeł energii cieplnej tj. wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne  opalane gazwem, olejem czy pelletami w tym montaż instalacji solarnych wyniósł 695 783,52 zł. Dofinansowanie do programu w wysokości 120 330 zł dało poziom 17,50% udziału środków WFOŚ w Gdańsku w całkowitym koszcie kwalifikowanym przedsięwzięcia.

Wszystkie nieruchomości, które zostały zakwalifikowane do programu, opalane były kotłami na węgiel lub miał, o łącznej mocy 944 kW, przez co rocznie emitowały do atmosfery ok. 710 ton dwutlenku węgla. W 34 przypadkach nastąpiła wymiana kotła węglowego na kocioł opalany gazem (łączna moc 891 kW), w dwóch wymiana na kocioł opalany biomasą (50 kW). W dwóch przypadkach zainstalowano również kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 35 m2.

Dzięki przeprowadzeniu programu w Gminie Miasta Władysławowo w roku 2015 roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery w Gminie Władysławowo została zredukowana o prawie 32 t., co zdecydowanie poprawiło czystość powietrza i atmosfery na terenie Gminy Władysławowa.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.