Podstawowym celem gminnego programu przeprowadzonego w roku 2014 dotyczącego modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem oraz zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem lub źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii była redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Władysławowo, gdzie głównym źródłem utrzymania się mieszkańców od wielu lat była i jest branża turystyczna.

Wspomniany program likwidacji kotłów opalanych węglem  lub koksem finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został ogłoszony w Gminie Miasta Władysławowo na początku stycznia 2014. Przez kolejne trzy miesiące (luty, marzec, kwiecień) mieszkańcy Gminy Miasta Władysławowo składali do tut. urzędu stosowne wnioski dot. przystąpienia do wdrażanego programu.

Program modernizacyjny formalnie rozpoczął się w pod koniec czerwca 2014r., w chwili gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie ocenił wniosek złożony przez Gminę Miasta Władysławowo i przyznał gminie kwotę w wysokości 89 775 zł na przeprowadzenie wnioskowanej modernizacji.


Do programu zostało włączonych 26 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Władysławowo leżących w takich miejscowościach jak: Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo czy Tupadły. Całkowity koszt przeprowadzenia programu modernizacyjnego źródeł energii cieplnej tj. wymiany kotłów węglowych czy miałowych na niskoemisyjne (gaz, olej, pellety w tym montaż instalacji solarnych oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) wyniósł 490 844,30 zł zł. Dofinansowanie do programu w wysokości 89 755 zł dało poziom 18,30% udziału środków WFOŚ w Gdańsku w całkowitym koszcie kwalifikowanym przedsięwzięcia.

Wszystkie nieruchomości, które zostały zakwalifikowane do programu, opalane były kotłami na węgiel lub miał, o łącznej mocy 668 kW, przez co rocznie emitowały do atmosfery ok. 520 ton dwutlenku węgla. W 21 przypadkach nastąpiła wymiana kotła węglowego na kocioł opalany gazem (łączna moc 559 kW), w jednej wymiana na kocioł opalany biomasą (20 kW). W dwóch przypadkach zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 15 m2, natomiast w jednym przypadku nastąpiło podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (30KW oraz montaż pompy ciepła (6KW).

Dzięki przeprowadzeniu programu w Gminie Miasta Władysławowo w roku 2014 roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery w Gminie Władysławowo została zredukowana o prawie 24 t., co zdecydowanie poprawiło czystość powietrza i atmosfery na terenie Gminy Władysławowa.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.