Podstawowym celem gminnego programu przeprowadzonego w roku 2012 dotyczącego modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem oraz zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem lub źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii była redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Władysławowo, gdzie głównym źródłem utrzymania się mieszkańców od wielu lat była i jest branża turystyczna.

Wspomniany program likwidacji kotłów opalanych węglem  lub koksem finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został ogłoszony w Gminie Władysławowo na początku stycznia 2012. Przez kolejne trzy miesiące (luty, marzec, kwiecień) mieszkańcy Gminy Władysławowo składali do tut. urzędu stosowne wnioski dot. przystąpienia do wdrażanego programu.

Program modernizacyjny formalnie rozpoczął się 18 czerwca 2012r., w chwili gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie ocenił wniosek złożony przez Gminę Władysławowo i przyznał gminie kwotę w wysokości 150.932,00 zł na przeprowadzenie wnioskowanej modernizacji.

Do programu zostało włączonych 36 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Władysławowo leżących w takich miejscowościach jak: Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo czy Tupadły. Całkowity koszt przeprowadzenia programu modernizacyjnego źródeł energii cieplnej tj. wymiany kotłów węglowych czy miałowych na niskoemisyjne (gaz, olej, pellety w tym montaż instalacji solarnych) wyniósł 547 613,20 zł. Dofinansowanie do programu w wysokości 150 932 zł dało poziom 27% udziału środków WFOŚ w Gdańsku w całkowitym koszcie kwalifikowanym przedsięwzięcia.

Wszystkie nieruchomości, które zostały zakwalifikowane do programu, opalane były kotłami na węgiel lub miał, o łącznej mocy 785 kW, przez co rocznie emitowały do atmosfery ok. 680 ton dwutlenku węgla. W dwudziestu ośmiu przypadkach nastąpiła wymiana kotła węglowego na kocioł opalany gazem (łączna moc 840 kW), w jednym wymiana na kocioł opalany olejem opałowym (28 kW). W trzech przypadkach zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 26,40 m2.

Dzięki przeprowadzeniu programu w Gminie Władysławowo w roku 2012 roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery w Gminie Władysławowo została zredukowana o ponad 4502 t., co zdecydowanie poprawiło czystość powietrza i atmosfery na terenie Gminy Władysławowo.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.