Logo WFOŚiGW

Kolektory słoneczne na dachu budynku socjalnego we Władysławowie przy ul. Drogowców 1. Inwestycja dofinansowana w 50% z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/I-15/324/2012 z dnia 09.10.2012 r.

1. Charakterystyka zadania.
Gmina Miasta Władysławowa w latach 2011-2012 roku prowadziła inwestycję dot. przebudowy budynku administracyjnego na budynek usługowy z mieszkaniami socjalnymi dla 21 rodzin z Gminy Miasta Władysławowo. Inwestycja znajduje się we Władysławowie na ul. Drogowców 1. Autorem projektu budowlano – wykonawczego jest Pracownia Autorska: Projektowanie – Nadzory – Powiernictwo Inwestycyjne, ul. Graniczna 4/64, 81-626 Gdynia. W/w inwestycja otrzymała decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę nr AB/6740/278/11/W z dnia 24/10/2011

2. Przeznaczenie i program użytkowy.
Planowana inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego budynku administracyjnego na cele mieszkalne. W wyniku przebudowy powstało 21 samodzielnych lokali, każdy z pełnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym w jednym lokalu kuchnia.

3. Zestawienie powierzchni i kubatury
powierzchnia zabudowy    394,40 m2
powierzchnia całkowita    1244,47 m2
powierzchnia użytkowa    706,86m2
powierzchnia piwnicy    316,97 m2
kubatura    3776,00 m3

4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Montaż kolektorów słonecznych.
Bryła budynku nawiązuje do architektury miejscowej i jest dostosowana do otaczającej zabudowy. Zachowano charakter zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie, dostosowując się do ustaleń zawartych w planie zagospodarowania. Na dachu w/w budynku zainstalowane zostały kolektory słoneczne, dzięki dofinansowaniu inwestycji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 11 390,00 zł.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.