Gmina Władysławowo udziela informacji w zakresie szkodliwości azbestu oraz możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór zgłoszeń od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na  demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest prowadzony jest w trybie ciągłym uwzględniającym terminy złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674 54 80 lub w pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz na stronie internetowej: www.wladyslawowo.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.