Budżet Obywatelski 2018 - zgłoś swój projekt! (do 30/04)

Budżet Obywatelski Gminy Władysławowo - kroki (link otworzy duże zdjęcie)


Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 350 tys. złotych z czego kwota przeznaczona na realizację zadań miejskich to 200 tys. zł, a na realizację zadań wiejskich 150 tys. złotych. Koszt szacunkowy pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wnioski można składać od 1 do 30 kwietnia.

Dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu BO?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego osiedla, ale i całego miasta, czy gminy.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane propozycje projektów, np. takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
- działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
- wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Należy pamiętać, że zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Propozycje projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad BO ukończy 15. rok życia oraz organizacja pozarządowa, którzy zbiorą podpisy co najmniej 15 osób.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz lista osób popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie bip.wladysłaowo.pl oraz www.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu w formie pisemnej przesyła się pocztą na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, osobiście składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub wysyła się skan dokumentu na adres: bo@wladyslawowo.pl . Do zgłoszenia należy dołączyć listę z czytelnymi podpisami osób popierających zgłaszany projekt.

Jakie kryteria musi spełnić proponowany projekt?
- zgodność z prawem, w szczególności ze Strategią Rozwoju Gminy, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki ma odniesienie do proponowanego zadania;
- miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej – musi to być teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania;
- koszt projektu nie może przekraczać 100 tys. zł; 
- projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
- możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

Jak wypełnić wniosek?
Tytuł projektu: Tytuł projektu powinien być krótki, ale treściwy. Łatwiej będzie go wówczas zapamiętać i promować.
Szacunkowy koszt: Jeśli oszacowanie kosztów projektu sprawiają trudności, skontaktujcie się z UM. Pomożemy Wam! Należy pamiętać, że łatwo jest pominąć, jakiś niezbędny do realizacji projektu element, np. specjalna powierzchnia pod urządzenia do fitnessu w plenerze. Nie warto wpisywać w projekcie 100 000 zł (maksymalna kwota za którą może być zrealizowany projekt), ponieważ będzie trzeba ją później uszczegółowić.
Dostępność: Nie zapomnijcie wspomnieć o dostępności projektu. Celem Budżetu Obywatelskiego jest realizowanie takich pomysłów mieszkańców, które pozwalają jak największej grupie mieszkańców brać udział w przedsięwzięciach projektowych. Pamiętajmy, że są wśród nas kobiety, mężczyźni, dzieci, osoby młode, seniorzy, osoby bezrobotne, ludzie z niepełnosprawnościami itd.

Gdzie szukać pomocy?
Jeśli mają Państwo pytania, sugestie, uwagi, propozycje, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Referat Organizacyjno – Prawny, Wioleta Kowalska – Lewicka tel. 58 674-54-35, bo@wladysławowo.pl

Na stronie bip.wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski - III edycja 2018 znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat budżetu, przykładowych kosztorysów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na skróty:

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zasady przeprowadzenia BO / Formularz zgłaszania projektów

Pomocnik kosztorysowy

Opublikowano: 28 marca 2018 14:10

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1863

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.