Konkurs na logo Tupadeł (do 10/05)

Konkurs na logo Tupadeł (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo dla miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo. Projekty wraz z kartą zgłoszeniową należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018 r. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt logo dla miejscowości Tupadły w Gminie Władysławowo”.

Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego (logo) dla miejscowości Tupadły, które mogłoby nawiązywać do historii, walorów turystycznych i nadmorskiego położenia miejscowości. Logo będzie wykorzystywane w celu identyfikacji działań związanych z pracą Sołectwa Tupadły i może być umieszczane na wszelkich dokumentach, materiałach promocyjnych, nośnikach reklamy, jak i na stronie internetowej Sołectwa.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z samą miejscowością Tupadły, bądź ogólnie z Gminą Władysławowo. Ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości. Logo miejscowości powinno promować jej nadmorski charakter, wykorzystując położenie nad Morzem Bałtyckim dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową w postaci przenośnego komputera (tablet) o wartości 720,00 PLN brutto.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Paulina Pach, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie, tel. 58 674-54-53.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne w załącznikach poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano: 20 marca 2018 10:45

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Regulamin konkursu - logo Tupadły [21.8 KB]

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa [41.5 KB]

Załącznik nr 2 - umowa [37.5 KB]

Zarządzenie nr 42-2018 [267.51 KB]

Wyświetleń: 1377

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.