Dofinansowanie na usunięcie azbestu (deklaracje do 18/05)

Azbest 2018 (link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gminy Władysławowa, którzy w 2018 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gminy Władysławowo. Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie do 70%, jednak:

- nie więcej niż 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- nie więcej niż 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2018 r. oraz zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2018 roku po podpisaniu umowy lub przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały poniesione po podjęciu przez Zarząd  Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Wybór wykonawcy zadania będzie należał do mieszkańca.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej w wersji papierowej do pokoju 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 18 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Opublikowano: 07 maja 2018 10:01

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Deklaracja udziału w konkursie - AZBEST 2018 [254.39 KB]

Wyświetleń: 1027

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.