Przywożenie produktów mięsnych lub mlecznych spoza UE grozi...

Choroby nie znają granic (link otworzy duże zdjęcie)


Komisja Europejska przypomina, że przywożenie produktów mięsnych lub mlecznych spoza Unii Europejskiej grozi wprowadzeniem do UE chorób zwierząt.

Przywóz z zagranicy produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty ścisłą reglamentacją. Przywóz tego typu produktów wiąże się z graniczną kontrolą weterynaryjną. Niezgłoszenie takich produktów może skutkować karą grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

Pamiętać trzeba, że wwożenie do Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) podlega ścisłym procedurom i kontroli weterynaryjnej. Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny wywołujące choroby zakaźne u zwierząt. Przywożenie produktów mięsnych lub mlecznych spoza Unii Europejskiej grozi wprowadzeniem do UE chorób zwierzęcych.

Zabrania się przywozu na terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym konkretnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do konsumpcji osobistej:

- mięsa i produktów mięsnych (mięso, wędliny, tłuszcz zwierzęcy, kiełbasy, konserwy mięsne, ciasto nadziewane mięsem lub zawierających mięso, makarony (jeśli zawierają mięso lub mleko), sosy, zupy itp.;

- mleka i produktów mlecznych (mleko, jogurt, śmietana, twaróg, kefir, sery, masło, mleko skondensowane, lody itp.;

- karmy dla zwierząt domowych zawierającej mięso lub mleko (karma dla zwierząt domowych, zabawki do żucia dla psów).

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009) ustanawiają konkretne zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:

1. Żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych, o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.

2. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

3. W odniesieniu do produktów rybołówstwa dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

4. W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii opublikowane zostały informacje na temat przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Opublikowano: 10 maja 2018 15:51

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 640

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.