Zobacz listę zadań zatwierdzonych pod głosowanie w ramach III edycji BO

Budżet Obywatelski Gminy Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)


Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, 10 lipca poznaliśmy ostateczną listę projektów, zatwierdzonych do głosowania w ramach III edycji BO. W wyniku weryfikacji, a także złożonych do rozstrzygnięcia protestów, zakwalifikowano łącznie 16 zadań (9 miejskich i 7 wiejskich).

Przypomnijmy, na budżet obywatelski Gminy Władysławowo przeznaczono środki finansowe w wysokości: 350.000,00 zł, z podziałem: na projekty miejskie (w granicach administracyjnych Miasta Władysławowa) 200.000,00 zł oraz projekty wiejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego (poza granicami Władysławowa) 150.000,00 zł. Głosowanie odbędzie się w dniach 10-24 września 2018 roku.

Lista zadań zatwierdzonych pod głosowanie w III edycji BO Gminy Władysławowo:

Lp.

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

 Robert Radtke

wiejski

Szczęśliwy mieszkaniec

 

Projekt polega na zakupie i montaż witacza w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze stacją napraw rowerów w Ostrowie

40.104,81 zł

 

2.

Kamila Janowicz

miejski

Przebudowa części drogi gminnej ulicy Sucharskiego na odcinku od ulicy Wyzwolenia do Steyera

Projekt polega na wykonaniu utwardzonych zatoczek postojowych na ok. 13 miejsc parkingowych w istniejącym pasie zieleni, między drogą a chodnikiem oraz ustawienie znaku drogowego B-35 zakaz postoju.

 

96.180,00 zł

 

 

3.

Klaudia Glapińska

miejski

Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej.

Projekt polega na zamontowaniu ogólnodostępnych, samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów po 2 szt.
na każdym Osiedlu , łącznie 10 lokalizacji.

80.269,80 zł

 

 

 

4.

Brunon Grabowski

miejski

Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic.

Projekt polega na powołaniu Zespołu Przewodników, zajmujących się oprowadzaniem turystów po  interesujących miejscach miasta z uwzględnieniem tradycji życia na Kaszubach, obrzędów rybackich, podkreślenia elementów patriotycznych związanych z przybyciem Armii Gen. J. Hallera.

3.600,00 zł

 

 

 

 

5.

Natalia Lipecka - Styn

wiejski

Bezobsługowy Park Linowy

Projekt polega na budowie parku linowego, wytyczenie ścieżek
i alejek, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci. Park linowy, który nie potrzebuje dodatkowej obsługi, ponieważ jego elementy zawieszone są ok 30-50 cm nad ziemią.

 

50.038,80 zł

 

 

 

 

6.

Andrzej Batorski

wiejski

Sprytne ławki w Jastrzębiej Górze

Projekt polega na instalacji „sprytnych ławek” solarnych
z dostępem do internetu, możliwością ładowania telefonów, będą wyposażona w porty USB oraz stojaki dla rowerów. Miejsca realizacji zadania to Promenada Światowida, Obrońców Westerplatte i zejście na plaże nr 23 (Droga Rybacka róg Rozewskiej)

 

65.595,00 zł

 

 

 

 

 

7.

Piotr Dettlaff

miejski

Zdrowie w ruchu

Projekt polega na doposażeniu placu zabaw usytuowanego na działkach gminnych przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie o 11 urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) oraz elementy małej architektury

 

49.000,00 zł

 

 

 

8.

Piotr Dettlaff

miejski

Skwer Rybaka

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu działki przy ul. Hryniewieckiego (przy Kapitanacie Portu) poprzez ustawienie na postumencie rzeźby odlanej w brązie przedstawiającą postać rybaka.

99.000,00 zł

 

 

 

9.

Jerzy Gojke

miejski

Treningowe boisko piłkarskie

Projekt zakłada wykonanie treningowego boiska piłkarskiego w wymiarach 60 x 100 m, na terenie działek gminnych położonych przy ul. Żwirowa, Osiedle Żwirowa

99.960,00 zł

 

 

10.

Małgorzata Michalska - Szczepankowska

miejski

Utwardzenie drogi gminnej płytami yomb na odcinku ul. Siedleckiego i 1000-Lecia P.P.

Projekt zakłada wykonanie utwardzenia drogi gminnej płytami yomb na odcinku ul. Siedleckiego i 1000-Lecia P.P., Osiedle Śródmieście

48.473,38 zł

 

 

11.

Robert Radtke

wiejski

Lokalny Patriota

Projekt zakłada montaż uchwytów flagowych na słupach oświetleniowych przy ul. Plażowej w Ostrowie oraz zakup drzewców i flag.

2.998,56 zł

 

 

12.

Robert Radtke

wiejski

Bezpieczne serce w Ostrowie – Instalacja zewnętrznego defibrylatora na terenie miejscowości

Projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora, który zostanie umieszczony na budynku dawnej szkoły (dziś kaplica) w centrum miejscowości.

6.000,00 zł

 

 

 

13.

Grzegorz Orbik

miejski

Spowolnienie ruchu drogowego
na ul. 1000-Lecia P.P. w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy

Projekt zakłada wykonanie drogowego spowalniacza ruchu samochodów w pasie ul. 1000-Lecia P.P. na wysokości bloku nr 4 oraz wytyczenie obszaru z zakazem parkowania przy wjeździe na wewnętrzny parking Spółdzielni Mieszkaniowej

15.000,00 zł

 

 

14.

Mikołaj Marzejon

wiejski

Centrum rekreacji w Chłapowie

Projekt zakłada wytyczenie dróg dla rowerów z elementami ścieżki zdrowia. Wytyczone ścieżki w części pokryte kruszywem wyposażone będą w utrudnione odcinki do pokonania przez rowery. W sąsiedztwie znajdować się będą elementy siłowni zewnętrznej oraz przystanek ze stołem i miejscami do siedzenia.

100.000,00 zł

 

 

 

 

15.

Mariusz Głowienka

miejski

Monitoring skweru przy
ul. Jachtowej

Projekt zakłada objęcie monitoringiem kamery wysokiej rozdzielczości Skweru przy ul. Jachtowej.

 

23.720,00 zł

 

 

16.

Robert Radtke

wiejski

Bezpieczny mieszkaniec

 

Projekt zakłada zakup 14 stojaków bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Karwi i Jastrzębiej Górze (po 7 szt. dla każdej OSP)

28.548,00 zł

Więcej informacji nt. III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano: 11 lipca 2018 12:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 919

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.