74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (link otworzy duże zdjęcie)


1 sierpnia o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe z sygnałem ciągłym trwającym 1 minutę w Remizie Strażackiej we Władysławowie, Jastrzębiej Górze i Karwi dla uczczenia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach treningów systemów wykrywania i alarmowania na podstawie Rozporządzenia RM w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych spawach z dnia 7 stycznia 2013 roku Dz.U 2013.96.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z włączeniem syren alarmowych.    

Opublikowano: 30 lipca 2018 09:13

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 956

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.