Gmina dostanie pieniądze na szkolenia dla mieszkańców pn. „Ja w Internecie”

Szkolenia dla mieszkańców Ja w Internecie (link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo otrzymała grant w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program „Ja w Internecie” realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura. Kierowany jest do dorosłych mieszkańców (powyżej 25 roku życia), aby zwiększyć ich umiejętności poruszania się w sieci, nauczyć bezpiecznego korzystania z Internetu i wzmocnić pozycję na rynku pracy.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o 500+), nauczenie swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. Udział mieszkańców w szkoleniach jest bezpłatny. Rekrutacje uczestników i szkolenia będą odbywały się w IV kwartale 2018 roku.

Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców. Obszary tematyczne:
- Rodzic w Internecie,
- Mój biznes w sieci,
- Moje finanse i transakcje w sieci,
- Działanie w sieciach społecznościowych,
- Tworzenie własnej strony internetowej (bloga).

W każdej grupie tematycznej będzie mogło wziąć udział maksymalnie 12 osób. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych na jeden moduł tematyczny. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupionych 6 komputerów przenośnych, które pozwolą na sprawną naukę w grupach dwuosobowych. Dla każdego uczestnika będą zapewnione materiały szkoleniowe. Na koniec kursu każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Gmina Władysławowo w ramach Programu Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. "Ja w Internecie” otrzymała grant w wysokości 40 320,00 złotych. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Opublikowano: 16 sierpnia 2018 11:36

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 915

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.