Konsultacje społeczne ws. statutu Sołectwa i Osiedla (15/10-05/11)


Informujemy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwał w sprawie: przyjęcia statutu Sołectw i Osiedli z terenu Gminy Władysławowo. Przeprowadzone będą w okresie od 15 października do 5 listopada 2018 roku.

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (ścieżka dostępu menu – Gmina Władysławowo – Konsultacje),
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie (www.wladyslawowo.pl),
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie w godzinach pracy urzędu (parter budynku).

Propozycje, uwagi i opinie można będzie przekazywać:

- drogą elektroniczną na adres: w.lewicka@wladysławowo.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż złożone na formularzu konsultacji społecznych, wniesione z datą wpływu przed dniem 15 października 2018 r. bądź po 5 listopada 2018 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą uwzględnione.

Załączniki:
Zarządzenie nr 200-2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji
- Załączniki graficzne - Sołectwa
Załączniki graficzne - Osiedla
Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 2018 - treść Statutu dla Osiedli
- Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 2018 - treść Statutu dla Sołectw
- Zał. nr 3 do Zarządzenia

Opublikowano: 04 października 2018 11:28

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 457

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.