Dołącz do Zespołu ds. BO (do 25/03)

Budżet Obywatelski Gminy Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)


Zgodnie z zapisami tegorocznego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała Nr V/77/2019 z dn. 27.02.2019 r.) mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowa. Wystarczy w terminie do dnia 25 marca 2019 r. wypełnić załączony formularz.

Rozdział 6
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

§ 21.1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i określa szczegółowe zadania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowa.

2. W skład zespołu wchodzą:

a) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Władysławowa,

b) dwóch przedstawicieli Jednostki Pomocniczej Gminy Władysławowo tj. Osiedla,

c) dwóch przedstawicieli Jednostki Pomocniczej Gminy Władysławowo tj. Sołectwa,

d) po jednym przedstawicielu każdego Referatu Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przedłożenia w terminie do 25 marca 2019 r. kandydatur radnych Rady Miejskiej  na członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

4. Przedstawiciele Jednostek Pomocniczych Gminy – mieszkańcy gminy, chętni do pracy w Zespole będą mogli zgłosić się do pracy w Zespole, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i złożenie go w terminie do dnia 25 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc, przedstawiciele jednostek pomocniczych zostaną wyłonieni w drodze losowania.

5. Zadaniem zespołu jest ocena formalno – prawna oraz gospodarności zgłaszanych projektów.

6. Członek Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego nie może być wnioskodawcą projektu.

7. Członek Zespołu pełni swoją funkcję społecznie.

§ 22. Za organizację budżetu obywatelskiego w Gminie Władysławowo odpowiedzialny jest Referat Organizacyjno – Prawny.


Pobierz i wypełnij: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opublikowano: 08 marca 2019 10:29

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 520

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.